Phải chăng

PHẢI CHĂNG

Phải chăng đã hết vấn vương

Phải chăng anh đã hết thương em rồi

Mưa chiều ướt lạnh tím môi

Tim em nghe một chút thôi... buồn buồn...

21/10/2010