Họa thơ chơi


Vịnh Tiều Cái

Thủy Bạc Năm xưa môt lão Tiều
Lương Sơn cái chủ đấng hùng kiêu
Đêm ngày luyện võ lo nhân thê
Sáng tối chiêu binh lật Tống Triều
Máu đổ sa trường do tính nóng
Tên đâm trúng mắt bởi thân liều
Anh hùng khổ nỗi danh không đặng
Sự nghiệp chưa thành đã bị Tiêu

Lục BìnhTIỀU

Liệu mà cho khéo kẽo thì tiêu

Hiểm ác trần gian chớ có liều
Xưa có mấy già ham vượt bể
Nay còn bao gã muốn băng triều
Ghẹo hoa gặp phải hoa đương nụ
Chọc gái vường nhầm thứ gái kiêu
Đáng kiếp cho ai ham nữ sắc
May còn giữ được tấm thân tiều!

24.04.2010
Thủy Lê

vutienlai_DH07XD

vutienlai

Hoa là gì không phải cỏ dại.
Chỉ hơn nhau một sắc một màu.
Hoa là gì người ta khen đẹp?
Để ngất ngây cắt bỏ mang về
Hoa là gì mà không tàn lụi...
Để buồn thui cánh úa hoa tàn.
Kẻ chơi hoa...chơi hoa
Bẻ gẫy hoa hồng bụi trắng gai
Hoa buồn khoe sắc mộng tàn phai...

Đuyên Hồng

CHƠI HOA (2)
Lòng ta đắm nguyệt lại say hoa
Nhiều ít dăm khi ghé tới nhà
Đã xứng thân nam bao chốn tới
Từng măng họ sở mấy nơi qua
Vui xuân gặp liễu ngang tay bẻ
Đắm hội tìm hoa mặc sức sà
Ai đó iêng hùng đây chẳng kém
Lành thời làm gáo vỡ làm ca!
13/5/2010
Đuyên Hồng

Đuyên Hồng

CHƠI HOA (2)
Lòng ta đắm nguyệt lại say hoa
Nhiều ít dăm khi ghé tới nhà
Đã xứng thân nam bao chốn tới
Từng măng họ sở mấy nơi qua
Vui xuân gặp liễu ngang tay bẻ
Đắm hội tìm hoa mặc sức sà
Ai đó iêng hùng đây chẳng kém
Lành cho thêm ớt rát cho cà!
13/5/2010
Đuyên Hồng

hantinh


CHỚ CÓ CHƠI HOA

Anh hùng thì ít ít chơi hoa
Bởi lẽ khổ thân con gái nhà
Bỏ sức bảo tồn bao thế hệ
Mất công gìn giữ mấy năm qua
Hang dơi thăm thẳm đừng ham vọc
Miệng cọp ngút sâu chớ nhón sà
Run rủi biết đâu xui tận mạng
Rước về cô vợ nát như cà!

26/04/2010
Thủy Lê

Đuyên Hồng

Qua thăm nhà bạn có đôi vần họa chơi! Mong bỏ quá

CHƠI HOA
Thân vốn nam nhi họ khỉ tiều
Gặp hoa thời bẻ mặc hoa kiêu
Chọc trời khuấy động cung tiên nữ
Khươ nước đập tung ngọn thủy triều
Nào ngại hang dơi kênh cẳng vọc
Sợ chi miệng cọp nhón tay liều
Chơi trăng cho đã lòng say nguỵệt
Kẻo mốt râng cùn lợi khó tiêu!
April 24 2010
Đuyên Hồng

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9415','e4vjsnamqp1b5dn9b66cog2bh5','0','Guest','0','54.224.220.72','2018-08-22 06:04:24','/a227468/hoa-tho-choi.html')