Thơ

THƠ


Những vần thơ ngày hôm nay tôi viết
Không cho đời cũng chẳng biết cho ai
Tôi cứ viết và buồn rồi lại viết
Để đêm sang nước mắt cứ rơi hoài !


Nước mắt ấy phải đâu là tôi khóc
Phải đâu buồn hay trách móc chi ai
Là sương đó giọt sương còn đọng lại
Trên cuộc đời lạc lối giữa đúng - sai !


30/12/2008