Thơ

THƠ


Những vần thơ ngày hôm nay tôi viết
Không cho đời cũng chẳng biết cho ai
Tôi cứ viết và buồn rồi lại viết
Để đêm sang nước mắt cứ rơi hoài !


Nước mắt ấy phải đâu là tôi khóc
Phải đâu buồn hay trách móc chi ai
Là sương đó giọt sương còn đọng lại
Trên cuộc đời lạc lối giữa đúng - sai !


30/12/2008
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9415','rsin6mviqc2svoteago1234sn2','0','Guest','0','54.162.159.33','2018-09-22 23:35:45','/a120064/tho.html')