THĂM MỘ CHA
Con về quê thăm lại ngôi mộ cha
Lần sau cuối rồi sau này xa mãi
Ngôi mộ cỏ xung quanh loài hoa dại
Thơm ngát hương ong bướm cất lời ca

Cha cha ơi ở đó phía trời xa
Đừng buồn nhé ... đừng cô đơn vò võ
Con sẽ đến tham cha ngày thương nhớ
Và sẽ không về nữa chốn trần gian...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9415','ge59ugrbu591pa84l81ih25v47','0','Guest','0','54.224.220.72','2018-08-22 06:05:27','/a103625/tham-mo-cha.html')